مرور برچسب

مردم‌سالاری مستقیم

گذار به مردم‌سالاری مستقیم: درباره انتخابات

چکیده: انتخابات، در رده ها و نهادهای مختلف، در دوران پس از انقلاب اسلامی، مهم ترین عامل حفظ ثبات و امنیت کشور بوده و در اکثریت قریب به اتفاق موارد به صورت دور از تنش انجام شده است. ادامه این روند نیز تنها ضامن تداوم ثبات و محافظت کشور از…