مرور برچسب

مردانگی

اندیشه های تصویری (۱۳): مردانگی

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی مردانگی واژه ای است در آن واحد پدرسالارانه و زن دوستانه. زن بودگی ظاهرا، دستکم گروهی از زنان را، از تعلق داشتن به حوزه «مردانگی» معاف می کند و به ایشان اجازه می دهد در حلقه ابدی شرارت در جایگاهی…