مرور برچسب

متفکران مدرن

گفتارهای عمومی (۹۳)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛فردریش نیچه: ویرانی برای ساختن

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۲8 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…