مرور برچسب

متفکران آلمان

گفتارهای عمومی (۹۹)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛یورگن هابرماس

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 11 فروردین ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۷)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛ تئودور آدورنو

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 26 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…