مرور برچسب

متفکران آلمانی

گفتارهای عمومی (۹۸)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛هانا آرنت

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۴ فروردین۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۵)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛گئورگ زیمل: جامعه شناس انقلابی

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 12 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۴)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛زیگموند فروید: فراسوی آگاهی

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۳)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛فردریش نیچه: ویرانی برای ساختن

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۲8 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۲)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛ کارل مارکس: جامعه شناس انقلابی

به اطلاع علاقه مندان میرساند نود و دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک

فرهیختگان ارجمند به اطلاع می رساند مجموعه ده قسمتی جدید از سری گفتاری های عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان "درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک" از پنجشنبه 21 بهمن 1400 تا پایان فرورین 1401 هر هفته در کانال درس ها و درس…