مرور برچسب

مبانی انسان شناسی شناختی

انسان شناسی شناختی و رسانه در گفتگو با ناصر فکوهی

آرش گودرزی همانطور که می دانید انسان شناسی، علمی بین رشته ای است که در شکل جدید و معاصرش و نه در قالب مردم شناسی، بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. انسان شناسی آمریکا، شروع انسان شناسی نبود اما نقطه عطفی در انسان شناسی گردید و عملا بعد از…