مرور برچسب

مبادلات اقتصادی یک شهر

طراحی شهری ما مشکل دارد

گفتگو با ناصر فکوهی در ویژه نامه خراسان دنیای اقتصاد متاسفانه در طراحی شهری و برنامه ریزی شهرهای ایران تا سال های دهه 1340 اصولا چندان توجهی به مسائل فرهنگی نمی شد و پس از آن هم اهمیت بسیار کمی به آنها داده شده است. در اکثر طرح های شهری،…