مرور برچسب

مالینوفسکی

شکنجه

یکى از تصاویر هولناکى که در میان هزاران تصویر دیگر، از عراق اشغال شده در سراسر جهان منتشر شد، تصویر یک سرباز زن امریکایى، دخترکى کوچک و ظریف بود، که یک زندانى مرد برهنه عراقى را که قلاده‏اى به گردنش انداخته، همچون حیوانى در زندان به گردش…

نظریه‌ای علمی درباره فرهنگ

گروه کتاب و رسانه مالینوفسکی، برونیسلاو، نظریه‌ای علمی دربارة فرهنگ، ترجمة عبدالحمید زرین قلم، ویرایش و مقابلة علمی و مقدمه از ناصر فکوهی، تهران، گام نو، 1378، 213صفحه. درباره کتاب : این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های مالینوفسکی به…