مرور برچسب

مارک ابلس

فوکو و انسان شناسی: گفتگو با مارک ابلس

مارک ابلس/ ناصر فکوهی مسیر ترجمه : فرانسه - فارسی مارک ابلس، انسان شناس فرانسوی و مدیر آزمایشگاه نهادها و سازمان های اجتماعی(مرکز ملی علمی فرانسه) و متخصص انسان شناسی سیاسی و جهانی شدن است. - چگونه می توان توجیه کرد که ابتدا انسان…