مرور برچسب

كتاب

روایت یک کتاب: اسلحه، میکروب و فولاد، سرنوشت جوامع انسانی (۱۹۹۷) – جرد دایموند

معرفی کوتاه ناصر فکوهی درباره کتاب اسلحه، میکروب... . این کتاب تحول فرهنگ انسانی را در طول قرن‌ها که به موقعیت کنونی رسیده است را بررسی می کند و دیدگاهی بین رشته‌ای دارد.

روایت یک کتاب: فرهنگ اندیشه‌های سیاسی (۱۳۸۵) – آیزیا برلین (ویراستار)

معرفی کوتاه فرهنگ اندیشه‌های سیاسی که زیر نظر آیزیا برلین به وسیله گروهی از نویسندگان متخصص در قالب مقالات نسبتا بلند ارائه شده است و با ترجمه بسیار خوب خشایار دیهیمی منتشر شده است. این کتاب یکی از کتاب های مرجع بسیار مناسب برای همه کسانی…