مرور برچسب

قهوه

واژگان یک فرهنگ(۲۲): پاتوق: قهوه و اینترنت

تصویر: http.mumbojumbo.ir انقلاب و دهه 1360 محدودیت های زیادی برای زندگی «بیرونی» که در تضاد با امنیت شهری در موقعیت جنگی و سال های پس از بحران داخلی بود ایجاد می کرد و به شدت بر گسترش «محفل» ها در سطح درونی و خانگی تاثیر می گذاشت، اما…