مرور برچسب

قدرت و خشونت در سیستم‌های معاصر

گزارش نخستین نشست جامعه شناسی قدرت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مینا رجبی نخستین جلسه از سلسله نشست‌های جامعه‌شناسی قدرت با حضور دکتر ناصر فکوهی و محوریت بحث "قدرت و خشونت در سیستم‌های معاصر" در تاریخ یکشنبه 3 آبان 88 در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد .در این نشست دکتر فکوهی پیرامون سه…