مرور برچسب

فیلم مستند “21 آگهی استخدام”

گزارش برنامه پخش فیلم مستند«۲۱ آگهی استخدام»

روز یکشنبه 16/اسفند/1388 جلسه ای با پخش فیلم مستند "21 آگهی استخدام" با حضور فرحناز شریفی(کارگردان) جعفر صانعی مقدم (تهیه کننده) و ناصر فکوهی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) توسط "گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران" و پایگاه ”انسان…