مرور برچسب

فیلم مستند نان و آتش و پیرمرد

در ستایش سادگی: با نانی سنگ زیر گذر لوطی صالح

نان و آتش و پیرمرد، فیلم مستند، کارگردان: شهروز توکل، تصویر بردار: رضا تیموری، تدوین: علمی محمد قاسمی ، ایران، تهیه کننده: سازمان فرهنگی هنری شهر تهران، 1386، رنگی، 24 دقیقه . اگر خواسته باشیم تنها با یک عبارت کوتاه از فیلم مستند شهروز…