مرور برچسب

فیلمهای تخیلی درجه دو هالیوود

مریخی های وال استریت

سینمای آمریکا پیشینه ای طولانی در ساخت فیلم های موسوم به «فاجعه انگیز» دارد که با ایدئولوژی حاکم و تاریخ این کشور رابطه ای تنگاتنگ دارد: ترس دائمی که باید در دل شهروندان آن از یورش «بیگانه»( از سرخ پوستان وحشی گرفته یا سیاه پوستان آدم خوار،…