مرور برچسب

فلسفه و انسان شناسی

گفتارهای عمومی (۹۳)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛فردریش نیچه: ویرانی برای ساختن

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۲8 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

قانون در کوچه بُن‌بست ِ فروپاشی ِ اخلاق

قانون و قانونگذاری در ریشه‌های الهیاتی‌شان مفهوم‌اخلاق ِ خود و اخلاق ِ دیگری‌، دوست داشتن ِ دیگری، به مثابه خود و خود، به مثابه دیگری را می‌رسانند؛ عامل و ابزاری برای پرهیز از گناه، همچون گناه نخستینی که در سنت ادیان ابراهیمی سبب…