مرور برچسب

فقر

بررسی مردم شناسانه شکل گیری هویت جمعی در میان دختران نوجوان ساکن در اسلام آباد کرج

بررسي مردم شناسانه شكل گيري هويت جمعي در ميان دختران نوجوان ساكن در اسلام آباد كرج / نشریه نامه انسان شناسی، پیاپی 1 (بهار و تابستان 1381) /  ناصر فكوهي / سپيده پارا پژوه   چكيده: مقاله حاضر، حاصل پژوهشي ميداني است كه در محله‌اي…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۹): مصیبت ِ جهان 

جهان مصیبت‌باری که پیر بوردیو در کتاب خود «فقر جامعه»  تصویر می‌کند، جهانی است که حاشیه‌های دردناک و فقیر و محرومش گاه به گاه در شورشی خود را به بیان اجتماعی در می‌آورند، زیرا از هرگونه «شکل بیان» دیگر به جز «شورش»  و «تخریب» محروم هستند:…

در سوگ سیاست: فقر انتخاب، سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه

امروز در کنگره بزرگی که در ورسای برگذار شد، حزب حا کم فرانسه (او.ام.پ.) با شرکت بیش از 80 ن هزار نفر و با ترتیب دادن یک نمایش بزرگ که ظاهرا با صرف هزینه چند میلیون یورویی در پی بازتولید الگویی امریکایی در فرانسه است، به تنها نامزد خود برای…

هیچ کس نمی داند!

آیا فقر و پرهیز از ثروت اندوزی، به خصوص سر باز زدن از تجارت مالی و پولی یک ارزش فرهنگی است؟ در برابر این پرسش در سنت های فرهنگی ایرانی، کمابیش تاکید بر چنین ارزش هایی بوده و در این زمینه محوریتی شناختی و بسیار پر اهمیت وجود داشته که به خوبی…