مرور برچسب

فضای اجتماعی

واژه نامه بوردیو (۳۶):فضای اجتماعی

فضای اجتماعی فضای اجتماعی کل ، به گونه ای که من آن را برساخته ام و به گونه ای که تلاش کرده ام آن را در «تمایز» بسازم، بر پایه این فرضیه استوار است که در موقعیت خاصی از روابط ، نرخ های تبدیل میان سرمایه های گوناگون وجود دارد. باید به…