مرور برچسب

فرهنگ مبتذل

آیا مردم باید “باخ” و “بتهوون” گوش بدهند؟

نگاهی انتقادی به رابطه فرهنگ «فاخر» و فرهنگ «مبتذل» مرضیه جعفری / مهران هژبر گفتگو ناصر فکوهی با سایت فرارو "خط کشی میان چیزی که فرهنگ «فاخر» نامیده شود و چیزی که فرهنگ «مردمی» نام می‌گیرد، با قاطعیتی که ما انجام می‌دهیم دیگر در…

پرسش از فرهنگ (۶۱): فرهنگ «مبتذل» چیست؟

گروهی از واژگان برای تحقیر پدیده های فرهنگی گوناگونی به کار می روند: از این جمله می توان به واژگانی چون «مبتذل»، «عامیانه»، «عامه پسند»، «سطحی»، «بی محتوا»، «بی ارزش» ، «زرد» اشاره کرد که گاه در مقام صفت و با یک داوری ارزشی بر آن هستند که…