مرور برچسب

فرهنگ فساد

عکس فوری (۲۶۱): خواجه‌ها و یائسه‌ها یا یک طنز رسانه‌ای

ظاهرا سالانه، چندین هزار میلیارد بودجه - در شرایطی که بسیاری از مردم ما به نان شب محتاجند- به یک غول رسانه‌ای و انحصاری پول داده می‌شود که برای دولت تبلیغ و مردم را به سوی آن جذب و در آنها اعتماد ایجاد کند. نتیجه پس از چندین دهه فعالیت:…

فسادِ فرهنگ و فرهنگِ فساد

مرد جوانی با سرمایه فرهنگی و تحصیلات اندک، متهم بزرگترین فساد مالی در تاریخ کشور ما شده است و آنچه ظاهرا تنها در یکی از کشورهای جهان اندوخته، بنا بر نوشته رسانه ها سر به 25 میلیارد یورو یعنی یک چهارم کل بودجه یک کشور ثروتمند می زند، اتفاقی…