مرور برچسب

فرهنگ بومی

پرسش از فرهنگ (۲۸): آیا در موقعیت جهانی شدن، فرهنگ های بومی از میان می روند؟

جهانی شدن و فرهنگ های بومی جهانی شدن به روایتی که در مکتب تاریخ شناسی آنال و به ویژه به وسیله فرنان برودل، تشریح شده است، فرایندی طولانی مدت است که از قرن پانزده آغاز و نزدیک به 4 قرن به طول می کشد. فرایندی که در طول آن سرمایه داری به…