مرور برچسب

فرش دستباف

جهانی شدن و کالاهای محلی (فرش دستباف): گفتگو با ناصر فکوهی

طره مسئله ای که در اینجا مطرح است بسیار پیچیده است و نمی توان آن را صرفا به یکی از ابعادش تقلیل داد. نخستین موضوعی که باید مد نظر قرار داد این است: جهانی شدن به مثابه فرایندی دراز مدت در فاصله قرن پانزدهم و بیستم میلادی هم یکی از دلایل…