مرور برچسب

فاجعه

کرونا و جهان پساکرونا

متن گفتگوی مهدی تدینی و ناصر فکوهی در گفتگوی زنده در اینستاگرام ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ قابل ذکر است که خبرگزاری ایبنا بدون اجازه و اطلاع ما متن بسیار پرغلط و ویرایش نشده ای از این گفتگو را با عنوانی خود خواسته منتشر کرده که به هیچ وجه مورد…

آسیب شناسی فکری یک «مصیبت طبیعی»: گفتگو با ناصر فکوهی

فرشاد اسماعیلی زلزله؛ مساله ما، نه مساله طبیعت زلزله ای که در میانه ماه مرداد 1391 بخش بزرگی از پهنه آدربایجان در ایران را تخریب کرد و صدها تن از هم وطنان ما را نابود و هزاران تن بی خانمان و زحمی و مصدوم به جای گذاشت و پس لرزه های آن…