مرور برچسب

غذا و هویت

گفتگو با کریستی شیلدز، امیکو اوهونوکی- تیرنه و اوا بارلوزیوس؛ غذا از نگاهی دیگر

ترجمه ناصر فکوهی غذا و هویت: آمریکا، ژاپن، آلمان ایالات متحده: در کشور فراوانی و بهداشت - شما پژوهشی درباره هویت غذایی در نزد فرانسوی ها و آمریکایی ها انجام داده اید. نتایجی که از گروه های متمرکز آمریکایی در این باره گرفتید چه بوده…