مرور برچسب

علی بلوکباشی

ضیافت فرهنگ؛ گفت وگوی ناصر فکوهی با علی بلوکباشی

مهمان این بار ضیافت فرهنگ دکتر علی بلوکباشی یکی از پیشکسوتان و بنیانگذران مردم شناسی در ایران و از قدیمی ترین پژوهشگران کشور در زمینه فرهنگ عامه و سنتی ایران است. دکتر بلوکباشی که بیش از 40 سل پیشینه آموزش و تحقیق در زمینه مردم شناسی ایران…