مرور برچسب

علوم انسانی و روشنفکران

علوم انسانی و روشنفکران

علوم انسانی دست‌کم به لحاظ کاربردشان با رشته‌های فنی، در دنیای مدرن شباهت دارند. یعنی برای گره‌گشایی از گروهی از مشکلات ضرورت دارند. قاعدتاً کارکرد رشته‌های علوم اجتماعی این است که مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ای که در آن تولید می‌شوند را…