مرور برچسب

عدم عقلانیت

درباره اعتراضات اجتماعی کنونی

سخنی درباره اعتراضات اجتماعی کنونی: «شوک درمانی» یا «انقباض سیاسی»؟ با چند پرسش و پاسخ ساده – بدون آن‌که تن به هیجان و احساسات بدهیم و بدون آن‌که در قدم نخست، خواسته باشیم به دلایل و مسئولیت‌های ایجاد آن‌ها بپردازیم – آغازکنیم: در چهار…

ایوان ایلیچ

ایوان ایلیچ (۱۹۲۶-۲۰۰۲) از جمله معدود اندیشمندانی بود که چون مونتنی، روسو، دیدرو و برخی دیگر از روشنگران تاریخ اندیشه، بیش از پنجاه سال پیش از پدید آمدن فجایع ناشی از فرایندهایی انحرافی در جامعه انسانی، از راه رسیدن آن‌ها را…