مرور برچسب

طب

واژگان یک فرهنگ(۷): «طب» : جادوگران و اشرافیت جدید

تصویر: سریال «دکتر کیلدر» در دیدگاه انسان شناسی، میان شخصیت هایی چون «جادوگران» باستانی و «شمن» ها که باور بر آن بود دارای قدرت های فوق العاده ای هستند، و دانشمندان جدید روابطه ای منطقی و پیوستاری عقلانی وجود دارد. چنانکه دومزیل نشان می…