مرور برچسب

ضرورت مطالعات بین رشته ای

ضرورت مطالعات بین رشته ای: گفتگو با ناصر فکوهی

1-چه ضرورت هایی مارا به سمت مطالعات میان رشته ای سوق داده اند ؟ مهم ترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت، پیچیدگی روزافزون سیستم های اجتماعی در همه ابعاد آنها و در کلی ترین مفهومی است که از این واژه می توان درک کرد. منظور من آن است که در…