مرور برچسب

صنعتگری

یورش ایدئولوژیک به طبقه کارگر درمیان آثار هنری بی‌محتوا: گفتگو با ناصر فکوهی

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ایلنا: به موازات انتشار ویژه‌ نامه‌ای به مناسبت روز کارگر بر آن شدیم تا به ضرورت سرویسی که در آن فعالیت داریم، جایگاه طبقه کارگری را در فرهنگ و هنر رایج در سرزمین‌مان ارزیابی کنیم. از آنجاکه توده کارگر، جمعیت…