مرور برچسب

صدا در جهان واقعی

کنش و نظریه (۱۲) : صدا و جهان واقعی

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی ژان روش(Jean Rouch)، فیلمساز و انسان شناس فرانسوی، که اکثریت قریب به اتفاق 120 فیلم مستند خود را درباره افریقا و درون این قاره ساخته است و آشنایی گسترده ای با فرهنگ و روحیات مردمان پهنه های مختلف…