مرور برچسب

شهر پیاده

انتشار هفتگی جلد دوم کتاب «بوطیقای شهر» در وبگاه انسان‌شناسی و فرهنگ (بخش اول)

پیرسانسو، برگردان ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه ترجمۀ بوطیقای شهر، اثر ماندگار پیر سانسو، را سال‌هاست که آغاز کرده‌ایم و قرار بر این است که این کتاب را که حامل سه بخش است، در سه جلد متمایز منتشر کنیم. جلد نخست با عنوان بوطیقای شهر…