مرور برچسب

شهر و شهرنشینی

میزگرد: نظریات هانری لوفبور درباره شهر و شهرنشینی

زهره دودانگه میزگرد نظریات هانری لوفبور، اندیشمند سرشناس فرانسوی، درباره شهر و شهرنشینی، در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر سید محسن حبیبی، دکتر ناصر فکوهی و کمال اطهاری برگزار شد. در این میزگرد که به مدت دو ساعت و…