مرور برچسب

شهرهای بزرگ

تهران چیست؟ تهران کجاست؟

بحث درباره تهران، پایانی ندارد. بیش از دویست سال از زمانی که این شهر پایتخت ایران شد، می گذرد و در همان حال که می توان با قاطعیت به دلایل متفاوت فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، معماری و شهرسازی از نوعی بی هویتی در این شهر سخن گفت، دلایل دیگری نیز…