مرور برچسب

شهرسازی

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۹): نظام حسی و مکان هویت

پرسمان ِ یوهانی پالاسما در «چشمان پوست» (1996)، از مهم‌ترین مباحثی است که تاکنون در معماری و شهرسازی ِ مدرن مطرح شده. بر پایه نظرات او می‌توان گفت: اگر بر این باور باشیم که روابط ما با فضای معماری‌/‌ساخته شده، افزون بر بُعد زمان…

پاره های معماری (۳)، حسن فتحی: یافتن شکل طبیعی

برگردان ناصر فکوهی حسن فتحی، معمار نوبی تبارِ مصری (1900-1989)، بدان دلیسته بود که از فناوری های ساخت و ساز باستانی (آجر خشتی) استفاده کند و بناهایش را برای فقیرترین اقشار جامعه بسازد. او نظریه های خود را که بر احترام به سنت های نیاکانی،…

پاره های معماری(۲)، ژان نوول: برای یک معماری بدون الگو

برگردان ناصر فکوهی ژان نوول (Jean Nouvel) معمار فرانسوی (متولد 1945) می گوید: « فکر نمی کنم واقعا یک شعبده بازباشم، اما تلاش می کنم فضایی ایجاد کنم که خوانش ناپذیر باشد؛ فضایی که تداومی ذهنی از چیزهایی که می بینیم را بسازد». از معروفترین…

لذت و درد: میدان شهری به مثابه نظم سیاسی

حوادث فوریه 2013 تا ژانویه 2014 (کمی پیش از بهار 1393) در اوکراین که تا به امروز ادامه دارد و به بحرانی بین المللی تبدیل شده است، به همراه خود واژه ای عجیب را نیز به ارمغان آورد: «میدان» یا در روسی (майдан) با همین تلفظ؛ زیرا نقطه مرکز شورش…

نگاه انسان­ شناسی به معماری وشهرسازی

نیلوفر رادنژاد گزارش سخنرانی در «نشست فرهنگ و معماری» در اصفهان روز چهارشنبه 8 خرداد 1392 ، در کتابخانه مرکزی اصفهان هفتمین نشست فرهنگ و معماری با سخنرانی ناصر فکوهی(دانشگاه تهران) مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» تحت عنوان « نگاه…

ضیافت فرهنگ؛ گفتگوی ناصر فکوهی و محمد رضا حائری

میهمان این هفتة ضیافت فرهنگ یکی از معماران و شهرشناسان برجستة کشورمان، محمد رضا حائری، است، اندیشمندی فرهیخته که به باور او نه تنها معماری را نمی توان از جریان عمومی اندیشه جدا کرد، بلکه باید آن را اصل و مبنایی قرار داد که شهر، به مثابة…