مرور برچسب

شعر ضد جنگ گونتر گراس

آنچه باید بازهم گفت! درباره شعر ضد جنگ گونتر گراس

گونتر گراس در شعری با عنوان «آنچه باید گفت»، به تازگی از ایران در برابر حمله نظامی اسرائیل دفاع کرده و این رژیم را متهم به انگیزه به راه انداختن جنگی جهانی کرده است. انتشار این شعر سبب شده است که وی به شدت و به صورت تقریبا یکپارچه ای مورد…