مرور برچسب

شرق شناسی

پرسش از فرهنگ(۱۱): ریشه ها و چشم اندازهای شرق شناسی: پایان شرق و غرب

زمانی که ادوارد سعید در سال 1978 معروف ترین کتاب خود یعنی «شرق شناسی» را به انتشار رساند، تاثیر خارق العاده ای بر حوزه های که تا آن زمان در انحصار علمی گروهی از متخصصان قرار داشتند باقی گذاشت؛ تاثیری که تا امروز هنوز پا برجا مانده و این…