مرور برچسب

سینماى اتنوگرافیک

سینماى اتنوگرافیک

كلودين دو فرانس‏ ترجمه ناصر فکوهی (تصویر: ژان روش) سینماى اتنوگرافیک در معنى گسترده آن، شامل گروهى بزرگ از کاربردهاى واقع‏ گرایانه از تصویرهاى متحرک در مطالعه انسان به‏ مثابه موجودى اجتماعى و فرهنگى می ى‏شود. این سینما در آنِ واحد هم…