مرور برچسب

سیاسی شدن نهادهای مردمی

آسیب‌شناسی فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی: گفتگو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور خشت کج سیاسی شدن نهادهای مردمی وقتی در دهه قبل سخن از نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به میان آمد و با واژه جدیدی تحت عنوان اختصاری ان.جی.او (NGO) مواجه شدیم حرف و بحث درباره آن کم نبود و بسیاری را می‌دیدیم که دوان…