مرور برچسب

سیاست زدگی در جامعه ما

جامعه ما و سیاست زدگی: گفت‌وگو با ناصر فکوهی

- آیا معتقد هستید که جامعه‌ ما با سیاست‌زدگی مواجه است؟ ابتدا باید تعریفی از «سیاست‌زدگی» مطرح کرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد. معمولا وقتی پسوند «زدگی» را به کار می‌بریم درباره‌ نوعی آسیب اجتماعی صحبت می‌کنیم؛ بنابراین اگر در این…