مرور برچسب

سوگ مرتضی پاشایی

سوگ پاشایی: نمایش مردم در برابر نمایش نخبگان: گفتگو با ناصر فکوهی

رضا غبیشاوی جامعه ما امروز به شدت جوان است، و این جوانان در انتظار آن نیستند و اصولا هر چه کمتر و کمتر تحمل آن را دارند که سبک زندگی و شیوه های متعارف زندگی آنها را دیگران، هر دیگرانی، چه سیاستمداران، چه روشنفکران و چه حتی نسل پیشین،…