مرور برچسب

سواد رسانه ای

انقلاب ناگزیر اطلاعاتی: گفتگو با ناصر فکوهی

رامتین فرزاد 1- چرا بیشتر نگاه تهدیدآمیز به شبکه های اجتماعی مجازی در کشور ما وجود دارد؟ بهتر است به جای صفت «تهدید آمیز» از صفت «مشکوک» استفاده کنیم. دلیل این امر تا حد زیادی به جو بسیار سنگین سیاست زدگی بر می گردد که در سال های اخیر…