مرور برچسب

سقوط اخلاقی و فسا

قانون گرایی، سقوط اخلاقی و فسا: گفتگو با ناصر فکوهی

الهه اسلامی نصیحت، نتیجه‌ای جز سقوط اخلاقی ندارد، زیرا مردم نه به نصایح بلکه به کنش‌های واقعی می‌نگرند. فسادهای مالی کلان در سال‌های اخیر نیز بر رفتار مردم بی تأثیر نبوده‌است. به خصوص که جزئیات پرونده‌های تخلفات مالی معمولا در هاله‌ای از…