مرور برچسب

سریال

سریال به مثابه رسانه: صبح ها، فوکو، شب ها، حریم سلطان: گفتگو با ناصر فکوهی

محسن آزموده مقدمه: در سال های اخیر سریال هایی که مخاطب آن ها عمدتا خانواده هستند، خواه از رسانه های ملی پخش شوند(سریال های تاریخی یا خانوادگی)، خواه به صورت دی وی دی از طریق شبکه های مجاز منتشر شوند(قهوه تلخ و قلب یخی و ...)، خواه از…