مرور برچسب

سرانه مطالعه در ایران

جامعه‌ای پر از نویسنده اما بدون خواننده : گفتگو با ناصر فکوهی

ندا عابد این‌که در مجموع مردم ما، و به ویژه نخبگان ما، کم کتاب می‌خوانند و در گروه‌های اجتماعی تحصیلکرده در سطوح دانشگاهی که امروز بخش بزرگی از جامعه ی ما را دربرمی‌گیرند (5 میلیون دانشجو در حال تحصیل و میلیون‌ها فارغ‌التحصیل) را…