مرور برچسب

سرانجام بزرگان و روشنفکران ایرانی

کنش و نظریه(۶): سرانحام ِ سرانجام ها: اسطوره‌ها زیر نور پروژکتورها

سرانجام بزرگان و روشنفکران ایرانی چیست و چه باید باشد؟ جامعه ما، به دلایل تاریخی و اجتماعی گوناگون در بخش بزرگی از خود، به شدت از کنش‌های عاطفی و انگیزشی تبعیت می‌کند. به صورتی که در بسیاری از رفتارها و ذهنیت‌های مردم عادی و به‌ویژه…