مرور برچسب

سبک هنر تجاری

پاره های هنر، (۱۵): روی لیختنشتاین: سبک هنر تجاری

برگردان ناصر فکوهی هر چند هنرمندان «پاپ آرت» هرگز تلاش نکردند یک جنبش به وجود بیاورند (و تا سال 1961، حتی کمتر کسانی در میان این هنرمندان یکدیگر را می شناختند) ظاهرا آستانه ای در نقد وجود دارد که از آنجا به بعد باید خود را به بیان در…