مرور برچسب

ساختار نظام‌آموزش عالی

عقل سلیم، منطق آکادمیک و سازوکارهای دانشگاهی

در بحثی که در اینجا مطرح شده است سه محور اساسی به عنوان پرسش هایی که با حرکت از آنها باید استدلال های خود را ارائه داد، به میان گذاشته شده اند: نخست اینکه اصولا چه ضرورتی دارد که چیزی به عنوان «کتاب درسی» در حوزه های علوم انسانی در نظام…