مرور برچسب

زندگی

عکس و زندگی یا رویکرد انسان شناختی به عکاسی: گفتگو با ناصر فکوهی

منیژه پنج تنی و علی بابایی / اطلاعات حکمت و فلسفه گسترش مفهوم «رسانه» از نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص با ظهور تلویزیون روی داد و بیشترین تاکید در حوزه شناختی که بر این واژه هم متمرکز است، در دو فناوری رادیو و تلویزیون، یعنی انتقال صدا و…

یک اتفاق پیچیده به نام «زندگی»، یک اتفاق ساده به نام «سیاست»

سال 1388، که با روزهای خوش و سرزنده یک اتوپیا آغاز شد و هر چند با تلخی زیاد و غم و اندوهی سخت برای بسیاری از ایرانیانی تداوم یافت و هنوز دارد که باید بار سنگین دوری یا از دست دادن همیشگی عزیزانشان و خاطراتی دشوار را تا آخرین لحظات حیات بر…