مرور برچسب

زبان و مفاهیم علوم اجتماعی

ویژه همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی: گفتگو با ناصر فکوهی

کمیته «زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی» انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای برنامه‌های تعریف شده خود در دوره جاری بر آن است «همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی» را در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ برگزار می‌کند. این اقدام جهت فراهم آوردن…